Jak poznat kvalitní dřevěné pelety na topení?

Od našich zákazníků se často slýcháme otázku, jak vlastně vybrat kvalitní pelety? Mnoho z nich má dojem, že nejdůležitější faktor je barva. Jak to tedy vlastně je?

Rozhoduje barva pelet?

Barva dřevěných pelet vyrobených z čistých hoblin nebo pilin by obecně měla být světlá. Ovšem barva jako taková nemá na kvalitu pelet žádný vliv. Co rozhoduje o barvě pelet? Je to především použitý materiál a jeho vlhkost při vstupu do výroby, slisování a kvalitní odkouření zdroje tepla pro sušení. Při procesu lisování díky vysokému tlaku i teplotě dochází k tomu, že pelety samovolně tmavnou. Přesto se může jednat o kvalitní peletu a to i v případě, kdy je topeniště hůře odkouřeno a kouř tak vstupuje do procesu sušení vstupního materiálu. Jedná se spíše o novodobý fenomén, kdy zákazníci vyžadují světlé pelety, protože se obávají toho, aby byly pelety opravdu ze dřeva. Ovšem barva nemá na deklarované parametry pelet žádný vliv. Výjimka jsou tmavé pelety s příměsí kůry, které mají o něco nižší výhřevnost, ale jsou také levnější.

Rozhodují parametry pelet a certifikace?

Ano. Deklarované parametry pelet mají stěžejní vliv na výslednou kvalitu pelet. Je nutné si ovšem uvědomit, že výroba pelet je kontinuální proces a v jejím průběhu se výsledná kvalita pelet může lišit od deklarovaných hodnot. Proto nemá smysl kupovat drahé pelety, které zanedbatelně převyšují deklarované parametry levnějších pelet. Na výsledném efektu to opravdu nepoznáte – platíte pouze za značku a případné certifikace jako např. ENPlus. Tyto certifikace jsou velmi náročné a zvyšují jak fixní tak variabilní náklady na výrobu a to vždy zaplatí spotřebitel. Zároveň jsou tyto certifikace zajímavým businessem pro výrobce kotlů a peletáře, kteří vzájemně doporučují svoje produkty a vytváří dojem, že bez certifikace peleta nehoří.

Jak odlišit kvalitní pelety?

Nekvalitní pelety poznáte na první pohled. Hlavní znaky nekvality jsou nízká mechanická odolnost. Když si s nerozbaleným pytlem párkrát zahrkáte, tak množství pilin na dně pytle by mělo být zanedbatelné. Toto může být ovšem ovlivněno nešetrnou dopravou nebo zacházením při vykládce. Špatná mechanická odolnost má vliv zejména na správné fungování dopravních mechanismů do vašeho kotle, protože je znečišťuje.

Dalším indikátorem je to, že peleta by se při šetrné manipulaci mezi prsty neměla lehce rozpadat na piliny. Pelety by zároveň měly mít vůni dřeva a pryskyřice.

Vyžádejte si vzorky pelet a porovnejte dobu hoření

Nejlepším způsobem, jak rozpoznat kvalitu, je porovnat dobu hoření ve vašem topeništi. Vyžádejte si nebo zakupte vzorky pelet a vyzkoušejte si dobu hoření při stejném nastavení kotle nebo kamen tak, aby se daly výsledky věrohodně porovnat.

Pokud budete odebírat velké množství pelet je nejlepší si nechat zpracovat svůj vlastní rozbor u nezávislého subjektu a to nejlépe před začátkem topné sezóny, kdy je velká část produkce pelet vyráběna na sklad.

Tipy jak porovnávat pelety:

  • nejprve se dívejte na parametry pelet a cenu, ale používejte selský rozum
  •  myslete na to, že tmavá barva pelet neznamená nízkou kvalitu
  • vyžádejte si vzorky
  • porovnejte si dobu hoření
  • nechte si udělat vlastní analýzu
  • vyberte si lokálního dodavatele, který spolehlivě a včas dodá objednané množství

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *